Scanning af dias (lysbilleder)

 

photo.dk har specialiseret sig i at scanne lysbilleder over på CD eller DVD formater. Det vil sige digitalisere disse "analoge" billeder. Vores produkter er målrettet private, som får en god kvalitet til en rimelig pris.

Kært barn har mange navne: lysbilleder, dias, slides og diapositiver. Men lad os slå fast, at der her er tale om billeder i formatet 24x36 mm sat i 50x50 mm rammer beregnet til gennemlysning i et lysbilledeapparat. Billederne kan være i farver eller sort/hvid.

Som nævnt i afsnittet "Hvorfor digitalisere" kan anvendelser og udbytte af at scanne (digitalisere) lysbilleder være forskelligartet eller måske en kombination af flere af de nævnte. Fælles er dog, at kvalitet og pris skal gå op i en højere enhed.

Derfor benytter photo.dk sig af det mest moderne udstyr til at automatisere scanning af lysbilleder. Og det nyeste software til efterbehandling af billederne. For at holde prisen nede laver vi ikke individuel korrektion af hvert enkelt billede, men i langt de fleste tilfælde er den automatiserede efterbehandling fuldt tilstrækkelig til at opnå et flot resultat. F.eks. kan vi meget ofte give falmede billeder helt nyt liv med naturlige farver gennem farvekorrigerende rutiner.

Skulle der være enkelte billeder, der ikke bliver vellykkede i den automatiserede proces, bearbejder photo.dk gerne efterfølgende disse som håndarbejde. Men har billederne taget skade af mikrober eller er meget falmede, må man nok indstille sig på, at det er for sent at rette op på. Meget ofte kan det dog hjælpe betragteligt at tage billederne ud af snavsede eller våde glas.

Scanningsprocessen tager ca. 2,5 minut per billede, så et CS magasin med 100 billeder tager  over 4 timer at digitalisere. Herefter bliver billederne efterbehandlet i software (Adobe Photoshop) og brændt ud på CD eller DVD.
 

photo.dk scanner normalt i opløsningen 2400 DPI, 24 bit farvedybde. Dette giver en 20-22 MB stor fil per billede i ukomprimeret TIFF format. Da disse til mange formål kan være upraktisk store, konverterer vi billederne til 3 andre formater, som ofte er fuldt tilstrækkelige til f.eks. fremvisning på TV eller PC. Ikke alle formål kræver i dag den fulde opløsning, men vi ser en lynhurtig udvikling i skærme og billedbehandling. Tendensen er en øget opløsning i alle led af processen. Vi vil således tilråde at lagre de scannede billeder i den fulde opløsning, så man har den til rådighed ved evt. senere anvendelser.

 Således leveres:

Disse formater kan vi efter ønske auto-farvekorrigere. Det vil ofte hjælpe til at friske gamle falmede billeder op til mere levende farver. Det anbefales at bevare TIFF filerne i originaludgaven. Så kan man evt. selv finjustere ud fra disse. Alle 4 formater medleveres på CD/DVD.

Inden skanning blæses billederne forsigtigt med trykluft for at mindske mængden af støv, hår og lignende. Billeder vil desuden være korrigeret med Digital ICE for reduktion af støv og ridser. Kodachrome film er dog undtaget, da denne filmtypes helt unikke egenskaber ikke fungerer godt sammen med Digital ICE.

Mod tillæg kan scannes i opløsninger helt op til 3600 DPI, men vær opmærksom på, at dette kan være overdrevent for ældre film, hvor kvaliteten ofte ikke berettiger en så høj opløsning. Bemærk at billedere i så høj opløsning let kan fylde 50 Mbyte per billede!

Mod tillæg kan ligeledes scannes med en størrre farveopløsning. Det vil sige 3*16 bit i stedet for 3*8 bit. Ofte kaldet 48 bit RGB opløsning. Til de fleste anvendelser er dette også en smule overdrevet, da hverken originalbillede eller den ønskede anvendelse kan stå mål med den høje farveopløsning. Et billede i 3600DPI 48 bit farvedybde fylder ca. 94 MB.
Men der er bestemt tilfælde, hvor det er relevant, kontakt os for en nærmere aftale.

Normalt benytter photo.dk DVD til lagring af billeder pga. den større kapacitet, men vi leverer gerne på CD, såfremt dette ønskes aht. kompabilitet eller holdbarhed.

Vær ligeledes opmærksom på, at mange DVD afspillere og hardiskoptagere kan vise billeder direkte fra en DVD. Vi kan dog desværre ikke garantere for dette, da det er afhængigt af den enkelte afspillers funktioner.

Billederne behandles af photo.dk under fuld diskretion, og vi garanterer at alle billeder slettes efter sagens afslutning. Vær også opmærksom på, at kunden selv påtager sig ansvaret for lovligheden af billeder og deres kopiering.

 


 


Opdateret 14/10/2007